welcome

Monday, March 7, 2011

Penyanyi Iban Terbilang Anderson Ngalai


Anderson Ngalai - Nadai Jalai Tua egulai.mp3
Anderson Ngalai - Lena Indonesia.mp3
Anderson ngalai  - Sepating Bungai ke tanda tua.mp3
Anderson ngalai - Kada nuan agi sayau.mp3
Anderson Ngalai - Lama Laun Tua Jadi.mp3
Anderson ngalai - Kitab kumang.mp3
Anderson Ngalai - Buya Meda Aja.mp3
Anderson Ngalai - Bergulai Baru.mp3
Anderson Ngalai - Batu Melaban.mp3
Anderson Ngalai - Enda Semaya Ngambi Nuan.mp3
Anderson ngalai - Rahsia Ati.mp3
Andrew Bonny James - Belala Aus Pengerindu.mp3
Andrew Bonny James - Biar Mati Di Tangan Sulu.mp3
Andrew Bonny James - Ati telih Berpedis.mp3
Andrew Bonny James - Sebana Ati.mp3
Anderson Ngalai - Ambai No 1.mp3
Anderson Ngalai - Kada Nuan Agi Sayau.mp3 
Anderson Ngalai - Ketub Lelabi Mati.mp3
Anderson Ngalai - Aku Ke Pengibun Nuan.mp3
Anderson Ngalai - Anang Nyangka Sebarang.mp3
Andreson Ngalai & Swaylin - Bekempit Darah.mp3
Anderson Ngalai - Manah Agi Tua Berserara.mp3
Anderson Ngalai - Biar Berkikis Bulu Betis.mp3
Anderson Ngalai - Berserara Meh Tua Indai Dom.mp3
Anderson Ngalai - Durien.mp3
Andreson Ngalai - Lyana.mp3
Anderson Ngalai - Nadai Indu Ke Deka Ati.mp3
Anderson Ngalai - Nadai Jalai Tua Begulai.mp3
Anderson Ngalai - Nuan Siku Ari Seribu.mp3
Anderson Ngalai - Pegi Setaun Aja.mp3
Anderson Ngalai - Pilih Antara Intan Engau kaca.mp3
Anderson Ngalai - Menaur Lapar.mp3
Anderson Ngalai - Lantang Ati Udah Bertemu.mp3
Anderson Ngalai - Lama Laun Tua Jadi.mp3
Anderson Ngalai - Sumpah Petara.mp3
Anderson Ngalai - Seloma Sulu Aku.mp3
Anderson Ngalai - Semina Duduk Berimbai.mp3
Anderson Ngalai - Sepating Bungai.mp3
Anderson Ngalai - Udah Laun Tua Betemu.mp3
Anderson Ngalai - Dara Tampun Puji.mp3
Anderson Ngalai - Dara Seksi.mp3
Anderson Ngalai - Dara bunsu Ngigit.mp3
Andrewson Ngalai - Mal Mudah Mesti Diuji.mp3 
Andrewson ngalai - Pesan.mp3  
Andrewson Ngalai - Nuan Ke Sulu Aku Di Dunya.mp3
Andrewson Ngalai - Beraie Ngenang Nuan.mp3 
Andrewson Ngalai - Enda Nyangka Nuan Berubah.mp3 
Andrewson Ngalai - Rosalina.mp3 
Andrewson Ngalai ft Wannie albert - Semina Petara Nyerara Tua.mp3
Andrewson Ngalai - Aliza.mp3 Andrewson Ngalai - Nesal Dudi Nadai Guna.mp3
Andrewson Ngalai - Seilu Ilu Kediri.mp3

  • Request ::
  • 25 May 2013
  • Friend ::Admin
  • Penyanyi :: Andrewson Ngalai
  • Upload :: 24 May 2013
  • iban Mp3

No comments: